Configurador da Actividade de Cálculo Mental    [1º ESO   Básico Avanzado  ] Álxebra  ]


A actividade consiste na resolución de 20 exercicios repartidos en 4 bloques temáticos

Tempo por Exercicio: seg

Selecciona o Tipo de Operación por Bloque: